تماس با ما


اطلاعات تماس با دفتر نشریه
آدرس دفتر تهران، تقاطع جلال و چمران، دانشگاه تربیت مدرس، مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی
شماره تلفن 09353787637 - شنبه تا چهارشنبه ازساعت 9صبح الی 14
آدرس ایمیل iaalc1387@gmail.com